کاوشگر شبکه

کاوشگر توسعه پذیر
NetFlow v5/v9/IPFIX
با پلاگین برای پشتیبانی از بازرسی محتوی در لایه 7 افزایش جریان داده تا Gbit 100 طبقه بندی ترافیک و انتقال ترافیک به سیستم های IPS / IDS

ثبت و ذخیره ترافیک

ثبت و ذخیره ترافیک زنده شبکه با استفاده از n2Disk و فرمت PCAP ، با قابلیت توزیع و استفاده بر روی سیستم ها و پلتفرم های مختلف

نرم افزار آنالیز
ترافیک شبکه

ثبت و ذخیره ترافیک

تجزیه و تحلیل ترافیک تحت وب با سرعت بالا ، آمار ترافیک مداوم با قابلیت DPI و تجزیه و تحلیل لایه 7 و ثبت ترافیک و وقایع به صورت PRD

ثبت بسته های
شبکه

ثبت و انتقال بسته ها شبکه با استفاده از PF_RING و توزیع و Sampling بسته ها به روش Zero-Copy برای ماشین های مجازی و Application با استفاده از Libpcap