مانیتورینگ کلیه سرویس های موجود بر روی شبکه را به صورت 24 ساعت و 7 روز هفته نظارت می کند و در صورت ردیابی هرگونه اختلال و اشکال، با ارسال انواع اخطار، مسئولان شبکه را از موضوع باخبر می سازد.گزارشات مانیتورینگ ، تصویری واضح از سطح کیفیت سرویس های فناوری اطلاعات ارانه می دهد.