با توجه به اهمیت پاسخگویی به رخدادهای فضای تبادل اطلاعات و کمبود سامانه ای بومی در این زمینه و با هدف پاسخ سریع و مناسب در زمان کوتاه و بررسی مشکلات این سامانه ایجاد شده است.

از مزایای این سامانه میتوان به رسیدگی فوری و تخصصی به حوادث فضای مجازی بر اساس درخواست سازمان ها ارائه هشدارها، مخاطرات، و ضعف های سامانه ها در سطح ملی وانتشار بسته های راهنما برای مقاوم سازی سامانه ها، فراهم شدن بانک جامع و کاملی از آسیب هاو حوادث اینترنتی اشاره کرد.


ویژگی های سامانه


⚫ سامانه بومی شده Rtir Request Tracker for Incident Response با امکانات مشابه
⚫ امکان جستجوی هوشمند در گزارش ها و راهکار ها در جهت تسریع فرایند پاسخگویی
⚫ دریافت گزارش از طریق سایت_Api_سایت
⚫ تشخیص گزارش های اسپم
⚫ امکان پاسخگویی خودکار
⚫ شخصی سازی کامل سامانه
⚫ گردآوری اطلاعات و گزارش ها از حوادث به صورت جامع و ارئه گزارش های دقیق رویداد
⚫ مدیریت ارتباط چندگانه با گزارش دهندگان و تیم پاسخگویی امنیتی و تیم های داخلی از
طریق ایمیل و سامانه